Nyelvtan

M5  felsős oktatóműsorai
Egyéb oktatóműsorok (Videótanár)


Hangtan

Szófajok

A szavak hangalakja és jelentése


A szavak szerkezeteA helyesírás


Az egyszerű mondat elemzése


Az összetett mondat elemzése


A kommunikáció 

A magyar nyelv


Szöveges anyagok

A szavak szerkezete

A magyar helyesírás alapelvei


A szavak jelentése

Szövegtípusok, fogalmazás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szófajok


Névmások


Az igék és igenevek


Internet és a sajtó  világa, könyvtárak


Határozók és jelzők
SzószerkezetekKommunikáció

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szóalkotási módokAz összetett mondatA nyelv változása


Online feladatok

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam


8. évfolyam